Az erőmű teljes élettartamát tekintve, euró/MWh-ben számolva. Az úgynevezett LCOE-mutatóba beszámítanak minden építési, fenntartási-üzemeltetési és leszerelési költséget, az ehhez szükséges tőkét és költségeit, az üzemanyag árát, az erőmű kihasználtsági fokát stb.